diplomski rad
Polifona razrada djela "Kunst der Fuge" Johanna Sebastiana Bacha

Maja Martek (2000)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija