diplomski rad
Život kao umjetnost: neki aspekti skladateljskih nazora Johna Cagea

Lana Puclin (2000)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija