diplomski rad
Ljestvični nizovi s orijentalnim karakteristikama

Branka Kovačević - Vukmanić (1992)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija