diplomski rad
Individualna glazbena nastava s djecom s poremećajima iz autističnog spektra

Antonia Mikas (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija