završni specijalistički
Artikulacija u Mozartovim i Beethovenovim sonatama za klavir i violinu

Dora Kamber (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
VI. odsjek za gudačke instrumente i gitaru