završni specijalistički
J. S. Bach: Talijanski koncert i Francuska uvertira, Clavier-Übung II
talijanski i francuski stil kroz analizu Clavier-Übunga II

Tamara Gal (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
V. odsjek za klavir, orgulje i čembalo