završni specijalistički
Flauta u baroku

Tamara Coha Mandić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
VII. odsjek za duhačke instrumente