završni specijalistički
Analiza odabranih sonata Fernanda Sora, Manuela Marije Poncea i Carlosa Guastavina

Izidor Erazem Grafenauer (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija
VI. odsjek za gudačke instrumente i gitaru