diplomski rad
Problemi nastave solfeggia
u opće-obrazovnim školama

Vladimir Tomerlin (1957)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija