diplomski rad
Franjo Dugan
život i rad

Anđelko Klobučar (1955)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija