diplomski rad
Studijska analiza dviju etuda A. B. Brunni-a

Tomislav Buljan (1961)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija