diplomski rad
Dr. Pavao Markovac
život i djelo

Andrija Tomašek (1957)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija