diplomski rad
"Boris Godunov" M. P. Musorgskog i "Knez Igor" A. P. Borodina
paralela

Bruno Prister (1953)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija