diplomski rad
Luigi Boccherini - Koncert za violoncello i orkestar u B-duru
predvježbe za tehničko i interpretativno svladavanje I. stavka

Marija Milko (1962)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija