diplomski rad
Primjena narodne pjesme u nastavi muzičkog odgoja u osnovnoj školi

Mirjana Mikić (1964)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija