diplomski rad
Crkveno glagoljaško pjevanje u Omišlju (na otoku Krku)
svečana misa, mrtvačka misa i neki liturgijski napjevi

Mato Lešćan (1964)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija