diplomski rad
Dijete i muzika
uloga razvijanja kreativnosti u formiranju djetetove ličnosti

Marija Reić (1964)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija