diplomski rad
Bachove solo suite i njihova primjena u pedagogiji violoncella
s primjerima iz I. suite

Ivo Urli (1965)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija