diplomski rad
Likovno stvaralaštvo djece pod utjecajem muzike
u razdoblju od 11.-13. godine

Ljerka Hans (1966)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija