diplomski rad
Simfonije Luke Sorkočevića
analiza i usporedba originalnih partitura s obradama Stjepana Šuleka

Franc Bilić (1967)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija