diplomski rad
Estetski odgoj učenika s osvrtom na muzički odgoj

Đurđica Kubik (1974)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija