diplomski rad
Muzički odgoj u porodici i ostalim izvanškolskim organizacijama

Andrija Pobran (1973)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija