diplomski rad
Anketiranje učenika sedmih razreda
koliko slušaju glazbu i kakovu

Marija Lisjak (1975)
Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija