Pages

Tomislav Božičević, tenor : diplomski ispit
Tomislav Božičević, tenor : diplomski ispit
Tomislav Božičević
Diplomski ispit Tomislava Božičevića (tenor), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan u Gradskom kazalištu "Zorin dom" u Karlovcu 23. 9. 2021. Klavirska pratnja: Eva Kirchmayer Bilić, umj. sav. Mentor: doc. art. Alexei Tanovitski. Program: 1. De Curtis: Voce e notte; 2. Cesarini: Firenze Sogna; 3. Tagliaferri: Nun mi sceta; 4. De Curtis: Tu, ca nun chiagne!; 5. Renato Brogi: Visione Veneziana; 6. Di Capua: I'te vurria Vasa; 7. Costa: Luna nova; 8. Tosti:...
Tomislav Špehar, violina : diplomski ispit
Tomislav Špehar, violina : diplomski ispit
Tomislav Špehar
Diplomski ispit Tomislava Špehara (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičlkoj akademiji u dvorani Lhotka 12. 6. 2023. Program prvog dijela ispita: 1. Jean Sibelius: koncert za violinu i orkestar u d-molu, op. 47; 2. Wolfgang Amadeus Mozart: koncert za violinu br. 5 u A-duru, K.219 (I. Allegro aperto). Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 30. 6. 2023. Program drugog dijela ispita: 1. Milo Cipra:...
Toni Kranjac, klarinet : diplomski ispit
Toni Kranjac, klarinet : diplomski ispit
Toni Kranjac
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Tonija Kranjca (klarinet), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 8. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. Orkestralna sola; 2. Aaron Copland: Koncert za klarinet. Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 13. listopada 2020. Program drugog dijela ispita: 1. Claude Debussy: Première rhapsodie; 2. Johannes...
Tonka Javorović, violončelo : diplomski ispit
Tonka Javorović, violončelo : diplomski ispit
Tonka Javorović
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Tonke Javorović (violončelo), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 16. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. Antonín Dvořák: Koncert za violončelo i orkestar u h-molu, op. 104. Drugi dio diplomskog ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 29. lipnja 2020. Program drugog dijela ispita: 1. Johann Sebastian Bach: 6. suita za...
Tonko Marković, violončelo : diplomski ispit
Tonko Marković, violončelo : diplomski ispit
Tonko Marković
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Tonka Markovića (violončelo), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 14. 6. 2021. Program: 1. Alfred Schnittke: Sonata za violončelo i klavir; 2. Boris Papandopulo: Rapsodia concertante za violončelo i klavir; 3. Johann Sebastian Bach: Suita za violončelo solo br. 5 u c-molu, BWV 1011 (Preludij – Sarabande – Gigue). Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u...
Urban Jerman, violina : diplomski ispit
Urban Jerman, violina : diplomski ispit
Urban Jerman
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Urbana Jermana (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 18. 1. 2021. Program prvog dijela ispita: 1. Joseph Haydn: Koncert za violinu i orkestar u A-duru, Hob VIIa:3 (Moderato); 2. Ludwig van Beethoven: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 61. Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 22. 1. 2021. Program drugog...
Valentino Buić, rog : diplomski ispit
Valentino Buić, rog : diplomski ispit
Valentino Buić
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Valentina Buića (rog), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Stančić 31. 3. 2021. Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. sur. Program prvog dijela ispita: 1. Carl Maria von Weber: Concertino op. 45 za rog i orkestar; 2. Orkestralna sola. Drugi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 6. 10. 2021. Klavirska pratnja: Ivan Batoš, v. umj. sur. Orgulje: Ivan...
Veronika Ćiković, harfa : diplomski ispit
Veronika Ćiković, harfa : diplomski ispit
Veronika Ćiković
Diplomski ispit Veronike Ćiković (harfa), studentice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u dvorani Lhotka 24. rujna 2020. Klavirska pratnja: Domagoj Guščić, umj. sur. Mentorica: red. prof. art. Diana Grubišić Ćiković. Program: 1. J. S. Bach: Partita u B-duru BWV 825 (Sarabande – Menuet I i II – Gigue); 2. C. Salzedo: Five poetical studies (Mirage); 3. M. Tournier: Sonatine op. 30 (Allègrement – Calme – Fièvreusement); 4.T....
Viktor Čižić, klavir : diplomski ispit
Viktor Čižić, klavir : diplomski ispit
Viktor Čižić
Diplomski ispit Viktora Čižića (klavir), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 18. 10. 2021. Mentor: doc. art. Filip Fak. Program: 1. Johann Sebastian Bach: Toccata u fis-molu, BWV 910; 2. Ludwig van Beethoven: Sonata u A-duru, op. 101; 3. Frédéric François Chopin: Etida u cis-molu, op. 25, br. 7; 4. Magnus Lindberg: Etude II; 5. Viktor Čižić: Minijature; 6. Tristan Murail: Cailloux dans...
Vinko Vujec, kontrabas : diplomski ispit
Vinko Vujec, kontrabas : diplomski ispit
Vinko Vujec
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Vinka Vujeca (kontrabas), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 16. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. J. S. Bach: Sonata br. 1 u G duru, BWV 1027 (Andante –Allegro moderato); 2. Josip Novosel: Romanca; 3. Paul Hindemith: Sonata za kontrabas i klavir (Alegretto – Scherzo – Adagio). Drugi dio diplomskog ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 29....
Zvonimir Krpan, violina : diplomski ispit
Zvonimir Krpan, violina : diplomski ispit
Zvonimir Krpan
Prvi i drugi dio diplomskog ispita Zvonimira Krpana (violina), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Prvi dio ispita održan je na Muzičkoj akademiji u dvorani Huml 15. lipnja 2020. Program prvog dijela ispita: 1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu i orkestar br. 3 u G-duru (Adagio – Rondeau); 2. Petar Iljič Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru Op.35 (Allegro moderato – Canzonetta: Andante – Finale: Allegro vivacissimo). Drugi dio diplomskog...
Šimun Matišić, udaraljke : diplomski ispit
Šimun Matišić, udaraljke : diplomski ispit
Šimun Matišić
Diplomski ispit Šimuna Matišića (udaraljke), studenta Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Ispit je održan na Muzičkoj akademiji u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 24. 11. 2022. Klavirska pratnja: Damir Gregurić, umj. sav. Mentorica: red. prof. art. Ivana Bilić. Komentor: doc. art. Tomislav Oliver. Program: 1. Pierre Jodlowski: 24 Loops; 2. Áskell Másson: Prim; 3. Johann Sebastian Bach: Partita za violin u d–molu, BWV 1004; 4. Šimun Matišić: Sonata za vibrafon i klavir.

Pages