Pages

Glazbene pošalice : koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, solist Marko Glogović (violina) i Mariachi Los Caballeros, 27.2.2021.)
Glazbene pošalice : koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar Muzičke akademije u Zagrebu, solist Marko Glogović (violina) i Mariachi Los Caballeros, 27.2.2021.)
Marko Glogović
Jože Haluza
Wolfgang Amadeus Mozart
Fran Lhotka
Tomislav Uhlik
Paul Hindemith
Dmitrij Dmitrievič Šostakovič
Rafael Gastón Pérez
Carlos Alberto Martinoli
Nicandro Castillo
Koncert je održan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 27.2.2021. Izvođači: Gudački komorni orkestar Muzičke akademije u Zagrebu; solist: Marko Glogović (violina); voditelj orkestra: Jože Haluza; gosti izvođači: Mariachi Los Caballeros. Program: 1. W. A. Mozart: Muzička šala, KV 522 (Allegro, Menuetto Maestoso, Adagio cantabile, Presto); 2. F. Lhotka: Scherzo; 3. T. Uhlik: Gospon Fašnik, kolaž za violinu i gudače (solist: Marko Glogović); 4. P. Hindemith: Die beiden...
Hrvoje Kurtanjek, trombon : drugi dio diplomskog ispita
Hrvoje Kurtanjek, trombon : drugi dio diplomskog ispita
Hrvoje Kurtanjek
Drugi dio diplomskog ispita Hrvoja Kurtanjeka (trombon), studenta MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Lhotka" 17.6.2021. Klavirska pratnja: Linda Mravunac Fabijanić; mentor: Mario Šincek. Program: 1. Guy Ropartz: Koncertni stavak u es-molu; 2. Jacques Casterede: Sonatina za trombon i klavir; 3. Stjepan Šulek: Sonata Vox Gabrieli.Linda Mravunac Fabijanić
Hrvoje Kurtanjek, trombon : prvi dio diplomskog ispita
Hrvoje Kurtanjek, trombon : prvi dio diplomskog ispita
Hrvoje Kurtanjek
Linda Mravunac Fabijanić
Nino Rota
Prvi dio diplomskog ispita Hrvoja Kurtanjeka (trombon), studenta MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Stančić" 1.4.2021. Klavirska pratnja: Linda Mravunac Fabijanić; mentor: Mario Šincek. Program: 1. Nino Rota: Koncert za trombon (I. Allegro giusto, II. Lento, ben ritmato, III. Allegro moderato); 2. Orkestralna sola.
Igor Stravinski: Slavuj (Simfonijski orkestar, Zbor i solisti Muzičke akademije u Zagrebu, 14.4.2013.)
Igor Stravinski: Slavuj (Simfonijski orkestar, Zbor i solisti Muzičke akademije u Zagrebu, 14.4.2013.)
Darijan Ivezić
Antonia Dunjko
Iva Krušić
Tena Lebarić Rašković
Bože Jurić Pešić
Josip Čajko
Mario Filipović
Leon Košavić
Teo Visintin
Emil Martinović
Toni Nežić
Dorotea Ruždjak-Podolski
Igor Stravinski
Snimka izvedbe održane 14.4.2013. u Koncertnoj dvorani "Vatroslav Lisinski". Na projektu postavljanja opere sudjelovale su četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Muzička akademija, Akademija dramske umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Tekstilno-tehnološki fakultet. Izvođači: Simfonijski orkestar Muzičke akademije u Zagrebu; Zbor Muzičke akademije u Zagrebu; solisti Muzičke akademije u Zagrebu: Antonia Dunjko (sopran), Iva Krušić (mezzosopran), Tena Lebarić Rašković...
Iva Ilakovac, violončelo : drugi dio diplomskog ispita
Iva Ilakovac, violončelo : drugi dio diplomskog ispita
Iva Ilakovac
Drugi dio diplomskog ispita Ive Ilakovac (violončelo), studentice MA. Ispit je održan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 29. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Domagoj Guščić; mentor: Branimir Pustički. Program: 1. F. Đurović: Divno je kad izlazim na svjetlo; 2. P. I. Čajkovski: Pezzo capricioso, op. 62; 3. C. Franck: Sonata za violončelo u A-duru (I. Allegro ben moderato, II. Allegro, III. Ben moderato: Recitativo – fantasia, IV. Allegretto poco mosso).Domagoj Guščić
Frano Đurović
Petar Iljič Čajkovski
César Franck
Iva Ilakovac, violončelo : prvi dio diplomskog ispita
Iva Ilakovac, violončelo : prvi dio diplomskog ispita
Iva Ilakovac
Prvi dio diplomskog ispita Ive Ilakovac (violončelo), studentice MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Huml" 16. lipnja 2020. Klavirska pratnja: Domagoj Guščić; mentor: Branimir Pustički. Program: 1. J. S. Bach: III. Suita za violončelo u C-duru (Prelude, Sarabande, Gigue); 2. D. Šostakovič: Koncert za violončelo br. 1 u Es-duru (I. Allegretto, II. Moderato, III. Cadenza – Attacca, IV. Allegro con moto).Domagoj Guščić
Johann Sebastian Bach
Dmitrij Dmitrijevič Šostakovič
Iva Primorac, flauta : drugi dio diplomskog ispita
Iva Primorac, flauta : drugi dio diplomskog ispita
Iva Primorac
Zrinka Ivančić Cikojević
Lucija Pejković
Franz Schubert
Maurice Ravel
Tōru Takemitsu
César Franck
Drugi dio diplomskog ispita Ive Primorac (flauta), studentice MA. Ispit je održan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 21.6.2021. Klavirska pratnja: Zrinka Ivančić Cikojević; mentorica: Renata Penezić. Program: 1. Franz Schubert: Varijacije za flautu i klavir na temu ''Trockne Blumen'' D. 802; 2. Maurice Ravel: Sonatine en Trio (I Modéré, II Mouvement de Menuet, III Animé); 3. Toru Takemitsu: Voice za flautu solo; 4. César Franck: Sonata za flautu i klavir u A-duru (I...
Iva Primorac, flauta : prvi dio diplomskog ispita
Iva Primorac, flauta : prvi dio diplomskog ispita
Iva Primorac
Zrinka Ivančić Cikojević
Wolfgang Amadeus Mozart
Prvi dio diplomskog ispita Ive Primorac (flauta), studentice MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Stančić" 30.3.2021. Klavirska pratnja: Zrinka Ivančić Cikojević; mentorica: Renata Penezić. Program: 1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za flautu i orkestar u D-duru, KV 314 (I. Allegro aperto, II. Andante ma non troppo, III. Allegro); 2. Orkestralna sola.
Iva Šalić, viola : drugi dio diplomskog ispita
Iva Šalić, viola : drugi dio diplomskog ispita
Iva Šalić
Tibor Naglić
Dmitrij Šostakovič
Max Reger
Zoltán Kodály
Drugi dio diplomskog ispita Ive Šalić (viola), studentice MA. Ispit je držan na MA u Koncertnoj dvorani "Blagoje Bersa" 28.6.2021. Program: 1. Dmitrij Šostakovič: Sonata za violu i klavir, op. 147; 2. Max Reger: Suita za violu solo br. 1 u g-molu, op. 131d (I. Molto sostenuto, II. Vivace); 3. Zoltán Kodály: Adagio za violu i klavir. Klavirska pratnja: Tibor Naglić; mentor: Krešimir Petar Pustički.
Iva Šalić, viola : prvi dio diplomskog ispita
Iva Šalić, viola : prvi dio diplomskog ispita
Iva Šalić
Tibor Naglić
Franz Anton Hoffmeister
William Walton
Boris Papandopulo
Prvi dio diplomskog ispita Ive Šalić (viola), studentice MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Huml" 15.6.2021. Klavirska pratnja: Tibor Naglić; mentor: Krešimir Petar Pustički. Program: 1. F. A. Hoffmeister: Koncert za violu i orkestar u D-duru (I. Allegro); 2. W. Walton: Koncert za violu i orkestar (I. Andante comodo, II . Vivo, con molto preciso, III. Allegro moderato); 3. B. Papandopulo: Sonata za violu i klavir (II. Improvizacija).
Ivan Graziani, violina : drugi dio diplomskog ispita
Ivan Graziani, violina : drugi dio diplomskog ispita
Drugi dio diplomskog ispita Ivana Grazianija (violina), studenta MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Huml" 20. studenog 2020. Klavirska pratnja: Renata Hil; mentor: Leonid Sorokow. Program: 1. Johann Sebastian Bach: Partita u d-molu za violinu solo BWV 1004 (Ciaccona); 2. Stjepan Šulek: Sonata za violinu i klavir (I. Allegro moderato, II. Un poco presto e sensibile, III. Allegro ma non troppo); 3. Boris Papandopulo: Meditacija; 4. Niccolò Paganini: La campanella op. 7.Ivan Graziani
Renata Hil
Johann Sebastian Bach
Stjepan Šulek
Boris Papandopulo
Niccolò Paganini
Ivan Graziani, violina : prvi dio diplomskog ispita
Ivan Graziani, violina : prvi dio diplomskog ispita
Prvi dio diplomskog ispita Ivana Grazianija (violina), studenta MA. Ispit je održan na MA u dvorani "Huml" 26. listopada 2020. Klavirska pratnja: Renata Hil; mentor: Leonid Sorokow. Program: 1. Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert za violinu i orkestar u A-duru, KV 219 (I. Allegro aperto - Adagio - Allegro aperto); 2. Johannes Brahms: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 77 (I. Allegro non troppo, II. Adagio, III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace - Poco più presto).Ivan Graziani
Renata Hil
Wolfgang Amadeus Mozart
Johannes Brahms

Pages