Pages

Vlahek, Karlo, Mravunac Fabijanić, Linda, Tomasi, Henri, Purcell, Henry, Saint-Saëns, Camille
Karlo Vlahek, truba : drugi dio diplomskog ispita
Vlahek, Karlo, Mravunac Fabijanić, Linda, Mozart, Leopold
Karlo Vlahek, truba : prvi dio diplomskog ispita
Ćavar, Klara, Komljenović, Marijana, Krol, Bernhard, Stevens, Halsey, Strauss, Richard, Kirchner, Volker David
Klara Ćavar, rog : drugi dio diplomskog koncerta
Ćavar, Klara, Komljenović, Marijana, Baranović, Krešimir
Klara Ćavar, rog : prvi dio diplomskog ispita
Cobenzl, Klaudija, Gušćić, Domagoj, Bach, Johann Sebastian, Wieniawski, Henryk, Brahms, Johannes, Kreisler, Fritz, Krežma, Franjo
Klaudija Cobenzl, violina : diplomski ispit
Brozić, Davorin, Hindemith, Paul, Stravinski, Igor, Weill, Kurt
Koncert Duhačkog orkestra Muzičke akademije (Duhački orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 17. 12. 2021.)
Brozić, Davorin, Kurka, Robert, Dello Joio, Norman
Koncert Duhačkog orkestra Muzičke akademije (Duhački orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 5. 3. 2021.)
Krpan, Anđelko, Mušac, Lucija, Mozart, Wolfgang Amadeus, Haydn, Joseph, Štolcer Slavenski, Josip, Suk, Josef
Koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i solistica Lucija Mušac (violončelo), 6. 4. 2022.)
Krpan, Anđelko, Mušac, Lucija, Mozart, Wolfgang Amadeus, Haydn, Joseph, Štolcer Slavenski, Josip, Suk, Josef
Koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu i solistica Lucija Mušac (violončelo), 6. 4. 2022.)
Barišić, Martina, Mustapić, Maja, Barišić, Petra, Nikolić, Andrea, Glogović, Marko, Haluza, Jože, Narančić, Mateo, Jakopović, Sara, Prajz, Josip, Hindemith, Paul, Štolcer-Slavenski, Josip, Uhlik, Tomislav, Lhotka, Fran
Koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 11. 5. 2021.)
Krpan, Anđelko, Roce, Letizia Ulika, Palac, Jana, Lyon, Lucia, Marković, Lorena, Mijalić, Matej, Labazan Brajša, Ana, Žerovnik, Matej, Vivaldi, Antonio, Mozart, Wolfgang Amadeus, Sarasate, Pablo de, Papandopulo, Boris
Koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 21. 1. 2022.)
Krpan, Anđelko, Kujundžić, Gustav, Kocelj, Katarina, Bukovnik, Anamarija, Händel, Georg Friedrich, Vivaldi, Antonio, Mozart, Wolfgang Amadeus, Papandopulo, Boris
Koncert Gudačkog komornog orkestra Muzičke akademije (Gudački komorni orkestar i solisti Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 23. 1. 2023.)

Pages