Pages

Vađunec, Alen, Mravunac Fabijanić, Linda, Vizzutti, Allen, Torelli, Giuseppe, Höhne, Carl
Alen Vađunec, truba : drugi dio diplomskog ispita
Vađunec, Alen, Mravunac Fabijanić, Linda, Haydn, Joseph
Alen Vađunec, truba : prvi dio diplomskog ispita
Franković, Janko, Biondić, Katarina Nera, Zajcev, Pavle, Horvat, Stanko, Kelemen, Milko, Devčić, Natko
Alumni 100 (Simfonijski orkestar Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, solisti Janko Franković (violončelo) i Katarina Nera Biondić (klavir), 17. 10. 2021.)
Bareza, Nikša, Filjak, Martina, Gašparović, Jadranka
Alumni 100 : razgovor s umjetnicima (Nikša Bareza, Martina Filjak i Jadranka Gašparović, 16. 10. 2021.)
Defar, Ana, Gilming, Petra, Bach, Johann Sebastian, Brahms, Johannes, Papandopulo, Boris, Ysaÿe, Eugène
Ana Defar, violina : drugi dio diplomskog ispita
Defar, Ana, Gilming, Petra, Mozart, Wolfgang Amadeus, Sibelius, Jean
Ana Defar, violina : prvi dio diplomskog ispita
Ivanov, Ana, Gilming, Petra, Bukvić, Dalibor, Bach, Johann Sebastian, Pärt, Arvo, Brahms, Johannes
Ana Ivanov, violina : drugi dio diplomskog ispita
Ivanov, Ana, Gilming, Petra, Mozart, Wolfgang Amadeus, Hačaturjan, Aram
Ana Ivanov, violina : prvi dio diplomskog ispita
Korade, Ana, Ivančić Cikojević, Zrinka, Haydn, Joseph, Enesco, Georges, Torelli, Giuseppe
Ana Korade, truba : drugi dio diplomskog ispita
Korade, Ana, Ivančić Cikojević, Zrinka, Neruda, Johann Baptist Georg
Ana Korade, truba : prvi dio diplomskog ispita
Kovačić, Ana, Batoš, Ivan, Hil, Renata, Bobić, Ivan, Barišin, Gustav, Profeta, Antun, Franck, César, Vera, Alejandro, Bobić, Ivan, Denisov, Edison
Ana Kovačić, saksofon : drugi dio diplomskog ispita
Kovačić, Ana, Batoš, Ivan, Papandopulo, Boris
Ana Kovačić, saksofon : prvi dio diplomskog ispita

Pages