master's thesis
Glavni ženski likovi kao okosnica i polazište Puccinijevog opernog stvaralaštva

Kristina Owais (2016)
University of Zagreb
Music Academy