master's thesis
Dirigenti u razvoju hrvatske muzičke umjetosti

Vladimir Benić (1947)
University of Zagreb
Music Academy