master's thesis
Dirigentski pristup i interpretacija izbora moteta Ivana Marka Lukačića iz zbirke "Sacrae cantiones"

Marijan Sivoš (1989)
University of Zagreb
Music Academy