master's thesis
Dirigent amaterskog zbora i njegova uloga u okolini u kojoj djeluje

Mladen Gložinić (1990)
University of Zagreb
Music Academy