master's thesis
Karakteristike tema fuga u Bachovoj prvoj knjizi "Dobro ugođenog klavira"

Ivana Ružić (2014)
University of Zagreb
Music Academy