master's thesis
Metode intonacije u nastavi solfeggia s posebnim osvrtom na rad u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima

Zlata Životić (2006)
University of Zagreb
Music Academy
Music Pedagogy Department