master's thesis
Vođenje zbora s posebnim osvrtom na vokalnu tehniku i postavu glasa

Katarina Rončević (2000)
University of Zagreb
Music Academy