master's thesis
Josip Vrhovski: Hrvatska misa u e-molu - dirigentski pristup u radu sa zborom

Jelena Gotal (2012)
University of Zagreb
Music Academy