master's thesis
Karl Straube i njegova djelatnost na Konzervatoriju u Leipzigu od 1907. do 1948. godine

Hrvoje Trinki (2015)
University of Zagreb
Music Academy