master's thesis
Sviranje klavikorda kao preduvjet kvalitetnijeg sviranja klavira, čembala i orgulja

Franjo Bilić (2018)
University of Zagreb
Music Academy
Piano, Organ and Harpsichord Department