master's thesis
Metodički rad pripreme i obrade materijala prvog stavka koncerta za violoncello i orkestar Luigi-a Boccherini-a

Neven Jamšek (1964)
University of Zagreb
Music Academy