master's thesis
Motivacija, interes i svjesna aktivnost učenika kao činioci njegove subjektivizacije u nastavi glazbenog odgoja

Tihomir Petrović (1976)
University of Zagreb
Music Academy