master's thesis
Što je novo u modernoj muzici XX stoljeća

Anna Maria Doricich Supek (1972)
University of Zagreb
Music Academy