master's thesis
Violinski opus Dore Pejačević s naglaskom na minijaturama za violinu i glasovir

Marija Župančić Horvat (2016)
University of Zagreb
Music Academy