master's thesis
Udžbenik za solfeggio Tomislava Adamića

Belančić Bruno (1986)
University of Zagreb
Music Academy